Zebranie wiejskie – luty 2011

Zebranie wiejskie – luty 2011

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 04.02.2011 sołtysem Chocianowic została wybrana ponownie pani Irena Werner – Kopyto.

W skład rady sołeckiej weszli:

  • Dorota Lorek
  • Wioleta Woźny
  • Rudolf Gerlic
  • Waldemar Koj
  • Joachim Poloczek

Kadencja nowych władz potrwa od 2011 do 2014 roku.