Wybory OSP 2012

Wybory OSP 2012

Nadzwyczajne walne zebranie wyborcze miało miejsce dnia 05.02.2012 o godzinie 15.00 w budynku straży.
Zostało zwołane związku z rezygnacją dwóch członków zarządu: Naczelnika i Sekretarza.
Związku z tym, że zrezygnowało ponad 1/3 członków zarządu konieczne były nowe wybory.

Wybrano następujący zarząd:
Prezes- dh. Norbert Wyrwich
Naczelnik- dh. Piotr Gerlic
Sekretarz- dh. Sebastian Segieth
Skarbnik- dh. Damian Brzózka
Gospodarz- dh. Alojzy Prochota