Budowa kanalizacji – marzec 2012

Budowa kanalizacji – marzec 2012

Postępuje budowa naszej kanalizacji. W bieżącym roku zadanie pochłonie około 4 miliony złotych. Łączne nakłady na budowę całej kanalizacji w Chocianowicach sięgną kwoty prawie 7 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z pożyczki zaciagniętej przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych Gminy.  Termin zakończenia robót przypada na koniec maja biężącego roku i wg zapewnień Wykonawcy robót – zostanie dotrzymany.  Trzymamy kciuki, aby tak się stało!

Link do galerii -> Galeria