Młodzi i ambitni

Młodzi i ambitni

W naszej wiosce mieszka sporo młodzieży, która wyjeżdża na studia, aby pogłębiać swoją wiedzę. Niektórzy z nich swoją wiedzę wykorzystują w praktyce, co obficie owocuje. Mateusz Meryk oraz Mateusz Myśliwczyk to dwoje młodych ludzi, którzy już od wielu lat czynnie działają na rzecz naszej wioski, jak również pomagają w pracy Stowarzyszeniowi Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic. W tym roku nasi działacze lokalni, bo niewątpliwie nimi są, pozyskali środki na zakup profesjonalnego nagłośnienia dla naszej wioski oraz organizacji festynu dla dzieci i młodzieży, który miał miejsce dnia 29 września na boisku szkolnym.

Dziękujemy Wam za to!