Chocianowice – Wioska Muzykantów

Chocianowice – Wioska Muzykantów

Nasza miejscowość weźmie udział w projekcie, który ma na celu utworzenie wsi tematycznej o nazwie „Wioska Muzykantów”. Projekt zostanie dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie ok. 100 000zł. Pomysł powstał z inicjatywy kapelmistrza Orkiestry Dętej Chocianowice Mateusza Myśliwczyka we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic i Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy”. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Chocianowic zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 07.06.2014r. (sobota) o godz. 13.00 w sali DFK.