Nowy dyrektor ZGSP

Nowy dyrektor ZGSP

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach wygrał Pan Bronisław Wachecki.