Ksiądz Paweł Stotko zakończył swoją posługę kapłańską w Chocianowicach

Ksiądz Paweł Stotko zakończył swoją posługę kapłańską w Chocianowicach

Mija 30 lat, jak ksiądz Paweł Stotko został proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chocianowicach. Można rzec, piękny jubileusz i znakomita okazja do świętowania. Byłoby tak z pewnością gdyby nie fakt, że ta rocznica zbiegła się w czasie z zakończeniem posługi i opuszczeniem przez Księdza Pawła naszej parafii. Dekretem Biskupa opolskiego, Ksiądz Paweł Stotko został przeniesiony w stan spoczynku, czyli przeszedł na emeryturę. Minione 30 lat to jak długa podróż, w trakcie której losy parafian i życie ks. Pawła stale się ze sobą splatały. Wrósł tak bardzo w naszą społeczność, że stał się jej filarem i sternikiem.

Pokolenia parafian kształtowały swoje postawy moralne i religijne w oparciu o wzorzec uosabiany przez Księdza Pawła. Nie zawsze były to łatwe przykazania. Ksiądz Paweł był wymagającym duszpasterzem, ale nigdy nie wymagał od nas więcej niż od siebie. Swoje posłannictwo realizował w sposób jasny i konsekwentny. Nieraz też przekonywaliśmy się, że Jego rozstrzygnięcia, chociaż zrazu nie zawsze po naszej myśli, okazywały się w dłuższej perspektywie bardzo roztropne. Ksiądz Paweł Stotko jest też doskonałym gospodarzem i organizatorem spraw doczesnych związanych z funkcjonowaniem parafii. Nasze kościoły, plebania, plac kościelny i cmentarz są tego najlepszym dowodem. Przywykliśmy do tego, że nasza parafia jest stabilna, a w naszym Kościele zawsze „wszystko gra”. Jednak czas jest nieubłagany i właśnie nam o tym przypomniał. Dzisiejsza niedziela przyniosła nam rozstanie z Księdzem Pawłem, który odprawił ostatnią swoją mszę w naszym kościele, a była to zarazem msza dożynkowa. Można było zauważyć, że Ksiądz Paweł uśmiechnął się na widok pięknej korony żniwnej przyniesionej przed ołtarz. Korona jest owocem pracy żniwiarzy i wyrazem podziękowania Panu Bogu za plony. Ksiądz Paweł zakończył dzisiaj swoją pracę bożego żniwiarza i ta piękna żniwna korona stała się symbolem bogatego plonu Jego 30-letniej pracy w naszej parafii. Z żalem oddajemy naszego Proboszcza choć wiemy, że ten dzień kiedyś musiał przyjść. Nawet gdy już Go tu nie będzie, to jeszcze długo brzmiał będzie nam w uszach Jego donośny śpiew i modlitwa. Liczne dzieła Księdza Proboszcza będą nam Go zawsze przypominały. Mimo, że to dzień rozstania, chcemy się też cieszyć z Księdzem Pawłem z Jego pięknych jubileuszy, 30 lecia posługi kapłańskiej w naszej parafii i 70-tej rocznicy urodzin. Życzymy też Księdzu jeszcze długich lat w zdrowiu na zasłużonej emeryturze. Zgodnie z obietnicami, liczymy też na spotkania w przyszłości w naszym kościele, bo w Chocianowicach Ksiądz Paweł zawsze będzie u siebie.

Błogosławieństwa Bożego i jeszcze długich lat w zdrowiu

życzą Księdzu Pawłowi wdzięczni parafianie z Chocianowic.

Zdjęcia z pożegnalnej mszy św. dożynkowej

(dw)

Proboszcz P. Stotko