Powitaliśmy nowego Proboszcza

Powitaliśmy nowego Proboszcza

Ksiądz Jerzy Wybraniec odprawił dzisiaj swoje pierwsze niedzielne msze święte w chocianowickim kościele.  Przyjechał do nas już w minioną środę, ale oficjalnie przywitał się ze swoimi nowymi parafianami właśnie dzisiaj.  Nasz nowy Proboszcz pochodzi z Walc, a do Chocianowic przybył z Łubnian,  gdzie dotychczas pełnił posługę duszpasterską. W swoim pierwszym kazaniu wyraził uznanie dla ks. Pawła Stotko i zapowiedział kontynuację dzieł swoich poprzedników. Wyraził też nadzieję, że uda mu się ubogacić życie chocianowickiej parafii, co będzie możliwe przy życzliwej pomocy i zaangażowaniu wszystkich parafian. Życzymy naszemu nowemu Proboszczowi, żeby czuł się u nas dobrze i aby  znalazł tu dobry grunt do pełnienia swojej duszpasterskiej posługi.
Zdjęcia z powitania nowego Proboszcza

(dw)

Proboszcz Jerzy Wybraniec