Zdjęcia wybudowanej szatni i sali wiejskiej

Zdjęcia wybudowanej szatni i sali wiejskiej

Wszystko wskazuje na to, że została zakończona budowa obiektu sportowo-świetlicowego na chocianowickim boisku. Obecnie trwają starania o wyposażenie nowej sali w stoły i krzesła. Będą już wkrótce potrzebne, bo w styczniu podobno ma się tam odbyć pierwsze zebranie wiejskie, połączone z wyborem sołtysa i rady sołeckiej.
Zobacz zdjęcia – Kliknij tutaj…

Nowa szatnia boisko