Archiwalne zdjęcia

Archiwalne zdjęcia

Dziękujemy Państwu Zimoch za przesłanie kilku archiwalnych zdjęć z Chocianowic! Zapraszamy także innych do współpracy.