Budżet gminy 2016 – Chocianowice

Budżet gminy 2016 – Chocianowice

W budżecie gminy Lasowice Wielkie zaplanowano kilka inwestycji na terenie Chocianowic. Duża ich część dotyczy remontu placówek oświatowych, szczególnie przedszkola. Ustawa budżetowa gminy dostępna jest na stronie Urzędu Gminy (link), poniżej prezentujemy skróconą listę punktów dotyczących Chocianowic.

 • 8000 zł – opracowanie dokumentacji budowy drogi wewnętrznej (dz. 317/167 i 416/123 km. 3 i 296/95 km. 4). Są to działki w okolicy „małego” sklepu na północy Chocianowic.
 • 32 000 zł – wykostkowanie placu przy Gimnazjum
 • 4000 zł – malowanie z zewnątrz wieży remizy strażackiej
 • 6850 zł – prace malarskie w szkole podstawowej (suma z kilku zadań)
 • 3000 zł – wymiana drzwi magazynu sprzętu sportowego w ZGSP Chocianowice
 • 6300 zł – wymiana okien i parapetów w przedszkolu
 • 1500 zł – odnowienie zadaszenia i tarasu w przedszkolu
 • 30 392 zł – odnowienie elewacji budynku przedszkola wraz z ociepleniem
 • 7100 zł – remont ogrodzenia przedszkola od strony podwórka

Fundusz sołecki w wysokości 28 425,50 zł zostanie w 2016 roku przeznaczony na:

 • 18 425,50 zł – zagospodarowanie terenu boiska i doposażenie pomieszczeń pawilonu sportowo – świetlicowego
 • 10 000 zł – zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne
Lista ta nie uwzględnia możliwych dodatkowych dotacji – na przykład dofinansowania sportu, kultury itp. Środki te zostaną rozdzielone przez Urząd Gminy w ramach konkursów w trakcie trwania tego roku.