Warta przy Bożym Grobie 2016

Warta przy Bożym Grobie 2016

Już od prawie 70 lat pielęgnowana jest tradycja warty przy Bożym Grobie – historia OSP Chocianowice wskazuje na rok 1948, w którym po raz pierwszy ochotnicy z chocianowickiej straży czuwali w kościele. Także i w tym roku druhowie pełnili dyżur w Wielką Sobotę.