Dofinansowanie Orkiestry Dętej 2016

Dofinansowanie Orkiestry Dętej 2016

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic uzyskało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dofinansowanie zostało przekazane z Powiatu Kluczbork. Orkiestra zobowiązana jest do przygotowania części artystycznej czterech uroczystości powiatowych.

Życzymy powodzenia!!!

 

2000px-POL_powiat_kluczborski_COA.svg