Obchody św. Marcina – 11.11.2017 – plakat

Obchody św. Marcina – 11.11.2017 – plakat

Święty Marcin jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, mogunckiej (Mainz), rotterburskiej, w Amiens. Jest również patronem dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

Tak jak w poprzednim roku chcemy uroczyście obchodzić jego święto – zapraszamy w sobotę 11 listopada do Chocianowic!