Nasz Stary Kościół po liftingu – 2019

Nasz Stary Kościół po liftingu – 2019

Artykuł z 20 września 2019:

Dobiegły końca roboty konserwacyjne na zabytkowym kościele w Chocianowicach. Dach i ściany kościoła zostały pomalowane dwukrotnie środkami impregnacyjnymi. Wcześniej, dach od strony północnej i zachodniej został zmyty wodą pod ciśnieniem, bo narosły tam przez poprzednie lata warstwy glonów i mchów.  Niestety, w tej części dachu gonty są już w kiepskim stanie i konserwacja była już bardzo potrzebna.  Musimy poważniej zadbać o nasz zabytek i następnej konserwacji nie możemy już odkładać na daleką przyszłość. W opinii wykonawcy robót, Pana Alojzego  Piontka
z Bodzanowic, następną konserwację należy przeprowadzić nie później niż za pięć lat, wtedy będzie ona łatwiejsza do zrobienia i tańsza, a przede wszystkim uratujemy gonty. Należy też zwrócić uwagę na stan pozostałych elementów starego kościoła, szczególnie ściany. Niestety, belki ścian są w bardzo złym stanie i miejscami całkowicie już spróchniałe. Nikt nas nie wyręczy i nie zwolni nas z obowiązku utrzymywania starego kościoła. Został zbudowany przez naszych przodków i jest własnością naszej parafii. Dodatkowo podlega ochronie ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, który ma władzę nad zabytkiem i prawo do nakazywania prac konserwacyjnych. Trzeba też w tym  miejscu napisać, że Wojewódzki Konserwator często udziela wsparcia finansowego do nakazanych prac remontowych i konserwatorskich.  Do naszego remontu dołoży 50% poniesionych kosztów, tj. prawie 14.000 zł. Stanie się tak, jeśli kontrola przeprowadzonych prac wypadnie pozytywnie.  Komisja z Opola przyjechała do nas w zeszłym tygodniu celem odbioru wykonanych prac. Oprócz dachu,  kontroli podlegać też będzie wykonany wiosną remont tzw. „soboty”, tj. zadaszenie od strony stawu. Została tam wykonana nowa podmurówka i wymienione spróchniałe podwaliny, belki i słupy. Roboty murarskie wykonał Pan Piotr Ptok, roboty ciesielskie wykonali Panowie Alfred Lorek i Alojzy Podstawa, a zabezpieczenia
i stemplowania wykonał Pan Mirosław Maj.  Pomocy udzielili też inni mieszkańcy Chocianowic, szczególnie przy pracach transportowych i porządkowych. Wszystkim zaangażowanym rzemieślnikom i pomocnikom należą się słowa uznania i podziękowania za dobrze wykonaną pracę.  Cieszymy się, że udało się przeprowadzić ten bardzo potrzebny remont i konserwację, jednak to jeszcze nie koniec starań o nasz zabytek.  Na konieczne prace remontowe czekają przede wszystkim belkowania ścian.  Ksiądz Proboszcz i Rada Parafialna, która koordynuje wszystkie prace remontowe są świadomi czekających nas prac i na pewno zwrócą się do mieszkańców o zrozumienie i wsparcie dla koniecznych działań ratujących – odziedziczony po naszych przodkach – stary kościół.

(wd)

Zdjęcia pokazujące prace remontowe na zabytku – w naszej galerii zdjęć