Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Chocianowice

12 kwietnia 2007 roku, na zebraniu założycielskim powołano

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Chocianowice

Wszyscy obecni na zebraniu przystąpili do Stowarzyszenia a pośród nich:

Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

 • Irena Werner-Kopyto – przewodnicząca
 • Urszula Krawczyk – z-ca przewodniczącej
 • Herbert Wyrwich- z-ca przewodniczącej
 • Wioletta Bujak – skarbnik
 • Lesław Figurniak – sekretarz
 • Helena Brzózka
 • Otylia Skoczylas
 • Dominika Stanosek-Pasieka

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostali wybrani:

 • Rudolf Gerlic – przewodniczący
 • Urszula Wiener
 • Krzysztof Kalinich
 • Andrzej Mandrykowski

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Waldemar Drajok – przewodniczący
 • Irena Urbanowicz
 • Jan Turek

Pani Teresa Jagoda podjęła się prowadzenia rachunkowości związanej z działalnością Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ustalił wysokość składki członkowskiej, która wynosić będzie 1 zł na rok.

Na tym samym zebraniu powołano też Grupę Odnowy Wsi Chocianowice.

Grupę utworzyli:

 • Józef Szymoszek – przewodniczący
 • Urszula Krawczyk
 • Małgorzata Mandrykowska
 • Irena Werner-Kopyto
 • Waldemar Drajok

Na zebranie założycielskie przybyło 39 osób, mieszkańców Chocianowic.

Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia stała się organizacja festynu wiejskiego, który zaplanowano na dzień 30 czerwca i 1 lipca 2007 r.

Stowarzyszenie jest otwarte i chętnie przyjmie w swoje szeregi wszystkich chętnych z Chocianowic i całej reszty świata.