Jak przyłączyć się do kanalizacji w Chocianowicach

Jak przyłączyć się do kanalizacji w Chocianowicach

Jak przyłączyć się do kanalizacji w Chocianowicach

Z dniem 03 września 2012 r. istnieje możliwość podpisania umowy ze spółką HYDROKOM na przyłączenie się do kanalizacji wiejskiej i odprowadzanie do niej ścieków sanitarnych.  Wnioski o wydanie warunków przyłączenia, które składaliśmy w Gminie lub u Pani Sołtys, zostały już przekazane do spółki HYDROKOM w Kluczborku, która od przyszłego tygodnia będzie nam takie warunki wydawać. Jeśli komuś zależy na czasie, to nie czekając na doręczenie, może osobiście odebrać warunki przyłączenia w siedzibie spółki HYDROKOM w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7.

Aby przyłączyć się do kanalizacji należy:

  1. Wystąpić do spółki HYDROKOM w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7 (koło pływalni) z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia (większość mieszkańców taki wniosek już złożyła, a pozostali mogą pobrać go w tym miejscu ).
  2. Po otrzymaniu z HYDROKOM-u  warunków przyłączenia należy się  z nimi zapoznać i zgodnie z nimi wykonać przyłącz rurowy od budynku do studzienki wbudowanej na przyłączanej posesji. Wykonanie przyłącza można zlecić wybranej przez siebie firmie lub wykonać samemu. Wykonanie przyłącza odbywa się na koszt własny mieszkańca.
  3. Przed zasypaniem rurociągu, obowiązkowo wezwać HYDROKOM do odbioru wykonanego przyłącza. Bezpośrednio po odbiorze nastąpi podpisanie umowy ze spółką HYDROKOM na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji wiejskiej.

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez ważnej umowy z HYDROKOM-em jest zagrożone karą finansową, dlatego należy postępować zgodnie z informacjami zapisanymi w punktach 1 – 3.

Odprowadzanie ścieków nie wymaga montowania nowych urządzeń pomiarowych,  ponieważ ilość ścieków równa się ilości pobranej wody z wodociągu, liczonej przez zamontowane wodomierze.

Przyłączenie do wybudowanej kanalizacji wiejskiej jest konieczne i wymagane przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Urząd Gminy będzie egzekwować obowiązek podłączenia do kanalizacji – do końca listopada 2012 r.

Waldemar Drajok

Chocianowice, 31.08.2012 r.