Muzykowanie w miejscowości Chocianowice ma wieloletnią tradycję. Jego początki sięgają już pierwszej połowy XIX wieku. Prężny rozwój lokalnej sztuki ostatnich kilku lat zaowocował przeprowadzeniem projektu „Wioska Muzykantów”.  Nauka muzyki i promocja regionu miały rozpocząć się w Chocianowicach na dobre.

W 2014 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice otrzymało grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Wioska Muzykantów”. Złożony projekt otrzymał 193 punkty w rankingu FIO, co zaowocowało dofinansowaniem w wysokości około 100 000 złotych. Przez następnych kilka miesięcy mieszkańcy włożyli ogrom pracy w realizację projektu. Należy tu wspomnieć o takich osobach, jak Mateusz Myśliwczyk, Marcin Drajok oraz członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice. Bez ich wspólnego zaangażowania sukces projektu byłby niemal niemożliwy.

Pierwsze zebranie informacyjne zorganizowano 7 czerwca 2014 roku w sali DFK Chocianowice. Postarano się, by lokalne zamiłowanie do muzyki było widoczne dla wszystkich odwiedzających wioskę. Dlatego też podróżujących, przy wjeździe do Chocianowic, witają szyldy zwane „witaczami” z sylwetkami muzykantów.

Jednym z priorytetowych zadań projektu był rozwój miejscowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Ogłoszono zatem nabór na nowych członków oraz zapewniono zajęcia nauki gry na instrumentach pod okiem profesjonalnego nauczyciela. Zostały przeprowadzone warsztaty z orkiestrą w miejscowym gimnazjum, szkole podstawowej oraz przedszkolu. Chocianowicka młodzież mogła spróbować swoich sił w grze na trąbce czy perkusji. Widoczne było duże zainteresowanie instrumentami i muzyką wśród uczniów biorących udział w warsztatach.

Pod koniec czerwca 2014 zorganizowany został „Festyn na początek lata”, podczas którego zainaugurowano projekt „Wioska Muzykantów”. W ramach projektu nawiązano współpracę ze szkołą tańca „Mierzwa Dance Center” z Kluczborka. Zorganizowano kurs tańca towarzyskiego i mażoretek, który odbywał się regularnie na hali sportowej w Chocianowicach. Zajęcia cieszyły się wysoką frekwencją, szczególnie wśród młodzieży. Popisy taneczne młodych tancerzy można było podziwiać na ich występach m.in. w ramach grudniowych Mikołajek oraz szkolnego dnia „Gminne Alternatywy 1”.

We wrześniu 2014 chętni mieszkańcy Chocianowic udali się na warsztaty wyjazdowe do okolicznych wiosek tematycznych. Wioski, które odwiedzili to: Maciejów – „Miodowa Kraina” oraz Borkowice – „Drewno naszym bogactwem”. Gospodarze chętnie dzielili się z mieszkańcami Chocianowic swoją wiedzą oraz doświadczeniem dotyczącym tworzenia wioski tematycznej. Warsztaty trwały całą sobotę, a przygotowany plan zajęć był dla gości bardzo interesujący.

Wspólnie z mieszkańcami utworzono chocianowicką grę terenową – quest „Wioska Muzykantów”. Plan gry jest dostępny dla każdego. Można go znaleźć m.in. na lokalnej stronie internetowej (www.chocianowice.eu). Głównym celem questu jest zaprezentowanie dziedzictwa miejscowości oraz zwrócenie uwagi uczestnika gry terenowej na wyjątkowe elementy danego miejsca, związane z lokalną specyfiką przyrodniczą, historyczną i kulturową. Ważne przy tym jest odkrywanie niezwykłego i unikalnego charakteru przestrzeni.

Podczas końcowej fazy projektu został zorganizowany konkurs dla mieszkańców. Każdy miał możliwość zrealizowania swojego pomysłu na promocję Chocianowic. Do wygrania były cztery granty w wysokości 2 000 złotych każdy. Spośród złożonych wniosków komisja wybrała:

  1. Cymbały przy kuźni p. Turek, stworzone przy pomocy miejscowego kowala. Znajdują się one na trasie questu „Wioska Muzykantów” i są dostępne dla każdego odwiedzającego wioskę.
  2. Projekt „Grająca wieża OSP” – w remizie strażackiej zainstalowane zostały urządzenia odtwarzające o określonych porach dnia muzykę autorstwa miejscowej orkiestry dętej.
  3. Kajak udostępniany mieszkańcom oraz gościom Chocianowic na spływ rzeką Stobrawą. Kajak można wypożyczyć kontaktując się z p. Sołtys. Dla mieszkańców usługa ta jest darmowa.
  4. Szyldy z numerami domów dla zainteresowanych mieszkańców – około 75 sztuk zawisło na chocianowickich domach. Pomysł bardzo się spodobał i planowane jest wytworzenie następnej serii szyldów.

Projekt „Wioska Muzykantów” oficjalnie został zakończony pod koniec roku 2014. Podczas Jarmarku Mikołajkowego, który odbył się 7 grudnia 2014 w Starej Karczmie, zorganizowano koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a następnie przedstawiono rezultaty projektu.

Mamy nadzieję, że w przyszłości czeka nas sukcesywny rozwój Chocianowic, jako miejscowości promującej swoje walory turystyczne. Dotychczasowe zaangażowanie lokalnej społeczności udowodniło, że jest to możliwe.