working biuro

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w sali wiejskiej w czerwcu 2024r. sołtysem Chocianowic została wybrana ponownie

Gabriela Koj

W skład rady sołeckiej weszli:

  • Anna Szczęsna
  • Bogumiła Miśkiewicz
  • Katarzyna Blys
  • Artur Skowronek
  • Mateusz Myśliwczyk

Kadencja nowo wybranych władz sołectwa potrwa pięć lat.