working biuro

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w sali wiejskiej w dniu 28.01.2019 r. sołtysem Chocianowic została wybrana

Gabriela Koj

W skład rady sołeckiej weszli:

  • Anna Rawska
  • Piotr Gerlic
  • Rafał Jagoda
  • Mateusz Myśliwczyk
  • Zbigniew Nolbert

Kadencja nowo wybranych władz sołectwa potrwa pięć lat.