W kościele po nowej posadzce

W kościele po nowej posadzce

Zakończył się ostatecznie remont zniszczonej posadzki przed ołtarzem w chocianowickim kościele. Ułożono dokładnie 52 m2 granitowych płyt. Zakres robót obejmował: skucie starej posadzki lastryko wraz z podłożem, wylanie nowego podkładu betonowego oraz ułożenie płyt granitowych na zaprawie klejowej. Posadzkę z płyt dostarczonych przez pana Mariusza Skrabę z Bąkowa, ułożył pan Mirosław Maj z Chocianowic. Piasek i kleje dostarczył pan Ginter Blys, a pan Marek Włoch pomalował na nowo czarne pasy na posadzce. Swój wkład w pracach remontowych miały też Panie sprzątające na bieżąco kościół, bo msze i nabożeństwa odbywały się bez zakłóceń, w/g planu. Celem sfinansowania remontu, Rada parafialna przeprowadziła w kościele dziewięć zbiórek. Zebrane pieniądze pozwoliły w całości pokryć koszt remontu, który wyniósł 24880 zł. Pozostałe ze zbiórek 800 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztu bieżącej naprawy organów w naszym kościele. Ksiądz Proboszcz i Rada parafialna składają ogromne podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym udało się przeprowadzić remont w kościele. Podziękowania kierują też do każdego, kto swą pracą i zaangażowaniem przyczynił się do tego dzieła.  Nowa posadzka prezentuje się bardzo dobrze i oby służyła nam jak najdłużej.

(dw)

Ołtarz remont kościół