Spotkanie animacyjne w Chocianowicach

Spotkanie animacyjne w Chocianowicach

29 marca odbyło się w Chocianowicach spotkanie z LGD Dolina Stobrawy. W spotkaniu uczestniczyły osoby mocno zaangażowane w życie wsi. Po krótkich warsztatach, wyłoniły się konkretne plany i założenia, które w najbliższej przyszłości chciano by zrealizować w tym Sołectwie. Obecni na spotkaniu mieszkańcy, otrzymali konkretne informacje dotyczące: sposobów finansowania projektów, najnowszych szkoleń i warsztatów oraz źródła danych, z których można czerpać wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych wsi.

Źródło / więcej informacji: dotacje.dolinastobrawy.pl