Muzykowanie z młodzieżową orkiestrą dętą z Chocianowic

Muzykowanie z młodzieżową orkiestrą dętą z Chocianowic

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic uzyskało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu odbędą się warsztaty muzyczne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic.

Orkiestra zobowiązana jest również do przygotowania części artystycznej czterech uroczystości powiatowych.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chca poprawić swój warsztat muzyczny oraz te które chcą spróbować swych sił w orkiestrze na próby w piatki o 19:00 w Oratorium przy plebani w Chocianowicach.

Życzymy powodzenia!!!

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków powiatu kluczborskiego.