Miesięczne archiwum: Grudzień 2013


  • Remont w OSP

    W chocianowickiej remizie strażackiej został przeprowadzony remont pomieszczeń socjalnych. Było to możliwe w dużej części..