Składamy Pani Sołtys najlepsze życzenia i podziękowania za włożony trud pracy na rzecz Chocianowic, zaangażowanie w życie wioski i inicjatywę w działaniach! ...