Informacja dla mieszkańców – 11.01.2021 w godz. 15:30-17:00 w sali przy boisku będzie można odebrać nowe kwitariusze opłat za śmieci. ...

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informację o odbiorze śmieci na PSZOK w Trzebiszynie. ...

We wtorek 8 stycznia 2019 godz. 15-17 w sali wiejskiej rozdawane będą kwitarziusze opłat za wywóz odpadów na 2019 rok!     Zaktualizowany został także harmonogram wywozu odpadów, rok 2019 jest dostępny poniżej lub poprzez menu po prawej stronie: ...

Na stronie w menu po lewej pojawił się nowy link – „Wywóz odpadów”. Po kliknięciu na nim zostanie otwarty harmonogram wywozu odpadów w Chocianowicach i Gronowicach w roku 2012. Wywóz odpadów w gminie Lasowice Wielkie prowadzony jest przez firmę Remondis ...