Węgiel kupić mogą gospodarstwa domowe, które są uprawnione do tzw. dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Zgodnie z przepisami, węgiel od gminy można kupić tylko na wniosek i w ograniczonej ilości – gospodarstwo domowe uprawnione do ...