Dofinansowanie orkiestry dętej

Dofinansowanie orkiestry dętej

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic uzyskało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu odbędą się warsztaty muzyczne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic. Orkiestra zobowiązana jest również do przygotowania części artystycznej czterech uroczystości powiatowych.

Życzymy powodzenia!!!

„Zadanie publiczne pod nazwą „Z muzyką za Pan Brat, czyli muzykowanie w Chocianowicach…” współfinansowane ze środków powiatu kluczborskiego.”

Powiat Kluczbork