Zapraszamy na koncert! Szczegóły na plakacie: ...

Orkiestra zaprasza dzieci szkolne na zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach, zapisy pod numerem 662 113 913 ! Zaczynamy od środy 🎷🎺 ...

Orkiestra zaprasza wszystkie dzieci! Szczegóły na plakacie ...

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic uzyskało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu odbędą się warsztaty muzyczne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic. Orkiestra ...

Już w niedzielę 14 maja 2023 od godziny 15:00 zapraszamy na majówkę! Szczegóły na plakacie poniżej. ...