Pamiętamy o Pani Dyrektor

Wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci Pani Dyrektor Marii Jantos,  przez wielu z nas darzonej wielkim uznaniem i szacunkiem.  Jej zaangażowanie w tworzenie i rozwój chocianowickiego zespołu szkolnego daleko wykraczało poza Jej zawodowe obowiązki. Zawsze całkowicie pochłonięta sprawami szkoły, nie szczędziła swego czasu i zdrowia aby wszystko należycie funkcjonowało.  Nadrzędnym celem jej działania było dobro dzieci i młodzieży uczącej się w naszej szkole. Zawsze miała czas dla ucznia, który potrzebował pomocy, rady,  czy też troskliwego napomnienia.  Pod jej kierownictwem nauczyciele i uczniowie osiągnęli wiele sukcesów, które ugruntowały pozycję naszej szkoły.

Panią Dyrektor Marię Jantos będziemy pamiętać jako osobę, której udawało się integrować ludzi. To co dzieliło,  swoim wielkim zaangażowaniem zastępowała współpracą i zaufaniem.  Cele, które sobie wyznaczała były szlachetne i nasze społeczności to rozumiały.  Stąd, Rada Gminy Laowice Wielkie uhonorowała Jej Osobę medalem „Zasłużonego dla Naszej Gminy”.

W pamięci ludzi z Chocianowic, Pani Dyrektor zawsze pozostanie na miejscu szczególnym.

(dw)