Sierpień miesiącem… dobrych wiadomości!

Sierpień miesiącem… dobrych wiadomości!

Sierpień okazuje się być dla nas miesiącem dobrych wiadomości! Po wielu latach starań udało się naszym radnym i działaczom społecznym przekonać Władze naszej Gminy do rozpoczęcia od lat oczekiwanej w Chocianowicach inwestycji: budowy kanalizacji sanitarnej.  Po trwających od dłuższego czasu uzgodnieniach i przeróbkach dokumentacji projektowej został ogłoszony przetarg nieograniczony, który ma wyłonić wykonawcę robót.

Pieniądze na budowę pochodzić będą w połowie ze środków własnych Gminy i w połowie z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Ostateczna wartość budowanej kanalizacji będzie znana po zakończeniu postępowania przetargowego i może okaże się niższa od zaplanowanej. Sieć kanalizacyjna będzie miała prawie 10 km długości, a oprócz tego zaprojektowano ponad 2 km przyłączy do poszczególnych posesji. Wybudowane zostaną też dwie przepompownie ścieków, konieczne ze względu na długość sieci i znaczne spadki terenu. Inwestycja należy do tych największych w historii Gminy Lasowice Wielkie, a jej przygotowanie i realizacja wymagają dużego profesjonalizmu i zaangażowania służb inwestycyjnych naszej Gminy. Teraz, z uwagą śledzimy toczące się postępowanie przetargowe i czekamy na – oby korzystne dla gminnego budżetu – jego rozstrzygnięcie.

O postępach w budowie kanalizacji będziemy na bieżąco informować.

Kolejną dobrą wiadomością dla mieszkańców Chocianowic jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy władzami Gminy, Powiatu, Radą Sołecką i naszą OSP w sprawie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Chocianowice.