Nasz człowiek u Prezydenta

Nasz człowiek u Prezydenta

Uczeń kluczborskiego Zespołu Szkół Licealno-Technicznych (dawniej Technikum Mechaniczne), Krzysztof Seidert z Chocianowic, jako jedyny uczeń z województwa opolskiego reprezentował swoją szkołę na Gali Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Krzysztof został wyróżniony za aktywny udział w „Dniu Przedsiębiorczości”, który przypadał 10 marca ubiegłego roku. O wyprawie do Prezydenta RP informuje dziennik NTO na swoich stronach internetowych  LINK DO NTO.pl.

My Krzysztofowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów i wyróżnień.

Krzysztof Seidert

(zdjęcie – nto.pl)