Zebranie wiejskie 2014

Zebranie wiejskie 2014

We wtorek 20 stycznia 2015 odbyło się w nowej sali przy boisku LZSu Chocianowice o godzinie 19:00 zebranie wiejskie. Obecne na tym zebraniu 66 osób powierzyło funkcję sołtysa p. Irenie Werner-Kopyto, a następnie w wyborach do rady sołeckiej wybrani zostali:

  • Dorota Lorek
  • Otylia Skoczylas
  • Wioletta Woźny
  • Rudolf Gerlic
  • Joachim Poloczek

Po wyborach głos zabrał wójt p. Daniel Gagat i poruszył kilka ważnych dla mieszkańców tematów. Poinformował, że dostępny dla mieszkańców harmonogram wywozu śmieci dotyczy tylko pierwszego pólrocza 2015, ponieważ za kilka miesięcy zostanie rozpisany przetarg na wywóz odpadów i po jego rozstrzygnięciu udostępnione zostaną informacje dotyczące drugiego półrocza. Książeczki, z których korzystano w tamtym roku zostały zastąpione kartkami ze względu na oszczędności. Dodatkowo mieszkańcy mogą nieodpłatnie korzystać w każdą sobotę z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebiszynie w godzinach od 9 do 15. Gdy zajdzie potrzeba można zdeponować w PSZOK odpady także w ciągu tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Urzędem Gminy w Lasowicach Wielkich.

Następnie przedyskutowano temat corocznych dożynek gminnych – zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców w tym przedsięwzięciu wyraźnie zmalało w ciągu minionych kilku lat. Należy rozważyć, czy aktualna forma dożynek gminnych, dodatkowych do dożynek wiejskich w poszczególnych miejscowościach, jest jeszcze atrakcyjna oraz czy nie warto zastąpić dożynek gminnych inną zabawą.

Urząd Gminy rozważa podjęcie się jednej z dwóch inwestycji – wybudowaniem żłobka w Lasowicach Wielkich lub wybudowaniem domu pobytu dziennego dla seniorów w Lasowicach Małych. Zostaną utworzone ankiety mające na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców, jednak już teraz można nieformalnie i anonimowo zgłosić gminie swoje zapotrzebowanie (także jeśli dotyczy ono przyszłości) na jedną z wyżej wymienionych inwestycji.

Kontynuując wystąpienie został poruszony temat stanu czystości dróg – błoto naniesione z pola na asfalt stanowi utrudnienie i niebezpieczeństwo dla kierowców. Na zakończenie zostało zapowiedziane wybudowanie w tym roku drogi transportu rolnego od domu p. Obolewicz w stronę Bąkowa, z odnogą do nowo wybudowanych domów.

Na tym zakończyło się wystąpienie wójta, a rozpoczęła się dyskusja na temat spraw bieżących. Poruszono wiele tematów, między innymi zapadnięcie się kostki brukowej przy przedszkolu, zapadanie się dróg w wiosce po wybudowaniu kanalizacji i związanych z tym napraw gwarancyjnych, utwardzenie niektórych fragmentów drogi oraz brakujące oświetlenie placu przy stawie. Dodatkowo zaproponowano zorganizowanie placu parkingowego z tyłu cmentarza oraz postawieniu dodatkowej tablicy informacyjnej dla mieszkańców. Dyskusja dotyczyła także wymiany wiat przystankowych, niepotrzebnych drutów telefonicznych na słupach przy drodze oraz potrzeby kilku drobnych poprawek na budynku szatni. Spotkanie zakończyło się o 20:25.

Zebranie wiejskie 2014