Budżet Gminy LW – Chocianowice

Budżet Gminy LW – Chocianowice

Został opublikowany budżet gminy Lasowice Wielkie na rok 2015. Znajdziemy w nim także wyszczególnione wydatki dotyczące Chocianowic. Największą inwestycją będzie wybudowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, kwota przeznaczona na ten cel to ponad 700.000zł. Na poniższej mapce znajduje się podgląd zaplanowanej drogi (aby powiększyć należy na niej kliknąć).

Nowa droga

(mapa pochodzi z serwisu Google Maps)

Kolejną inwestycją będzie remont sali gimnastycznej ZGSP Chocianowice – zostanie ona odmalowana, dach uszczelniony a ściany pokryte matami wygłuszającymi, co ma wyraźnie poprawić walory akustyczne tej sali. Zostanie na to przeznaczone w sumie 85.000zł. Dodatkowo w szkole oraz przedszkolu zostaną w wybranych pomieszczeniach przeprowadzone prace malarskie i drobne poprawki budowlane.

Na spotkaniu wiejskim dnia 2.09.2014 mieszkańcy ustalili, że fundusz sołecki w wysokości 27.186,10zł zostanie w roku 2015 przeznaczony na zagospodarowanie terenu boiska przy nowej szatni oraz dokończenie prac przy stawie.

Pełna treść uchwały budżetowej 2015 gminy Lasowice Wielkie znajduje się w BIP gminy -> Kliknij tutaj…