Walne zebranie Stowarzyszenia 2021

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice Przy Radzie Sołeckiej Chocianowic!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) o godzinie 20:00, (drugi termin 20:15) na sali przy boisku sportowym.

Jednocześnie informujemy, że podczas Walnego Zebrania będzie możliwość uregulowania składek za 2020 i 2021 rok.