„Chocianowicka obwodnica” oddana do użytku

Od listopada tego roku możemy już jeździć nową drogą asfaltową biegnącą po zapłociach Chocianowic, od cmentarza do drogi powiatowej w stronę Lasowic Małych.  Ten odcinek o długości 637 metrów pozwolił zamknąć, nazywaną żartobliwie w Chocianowicach, obwodnicę i daje możliwość przejechania z jednego końca wsi na drugi, drogą równoległą do wiejskiej drogi powiatowej z Bąkowa do Lasowic. Nowa droga ma wprawdzie status drogi wewnętrznej dla transportu rolnego, ale nie ma wątpliwości, że stanie się przyczynkiem do powstawania przy niej działek budowlanych, podobnie jak się to dzieje na jej północnym odcinku, w stronę Bąkowa.  Dlatego szkoda, że jezdnia ma tylko 3 metry szerokości, bo nie to będzie ułatwiało wymijania się pojazdów jadących z przeciwnych kierunków.  Ale być może szerokość pasa drogowego nie pozwoliła na więcej i trzeba się cieszyć z tego co udało się zrobić.  Mieszkańcy Chocianowic, zarówno piesi, rowerzyści i zmotoryzowani z zadowoleniem witają nową drogę i na pewno chętnie będą z „obwodnicy” korzystać.

(wd)