Muzykowanie z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic – 2023

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic uzyskało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu odbędą się warsztaty muzyczne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Chocianowic.

Orkiestra zobowiązana jest również do przygotowania części artystycznej uroczystości powiatowych.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chca poprawić swój warsztat muzyczny oraz te które chcą spróbować swych sił w orkiestrze na próby w piatki o 19:00 w Oratorium przy plebanii w Chocianowicach.

Życzymy powodzenia!

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Kluczborskiego.