Wybory w DFK

W sobotę (19.02.2011 r.) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze DFK Chocianowice. Przewodniczący chocianowickiego Koła – Rudolf Gerlic złożył sprawozdanie z minionego roku oraz przedstawił plan pracy na rok 2011. Członkowie DFK zebrani na sali udzielili absolutorium przewodniczącemu i zarządowi, a następnie wybralli władze chocianowickiej mniejszości na kolejne cztery lata. Przewodniczącym Koła ponownie został wybrany Rudolf Gerlic, a w skład zarządu weszli: Rozalia Czyrna, Regina Lorek, Wioleta Woźny, Ginter Biskup, Waldemar Drajok i Joachim Poloczek. Komisję rewizyjną wybrano w składzie: Helena Brzózka, Otylia Skoczylas i Gerlinda Wiecha.

Gośćmi zebrania byli: Ewelina Brol – członkini zarządu TSKN oraz Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) – Pan Bernard Gaida. W swoim wystąpienu przedstawił istotne, z punktu widzenia mniejszości niemieckiej, sprawy związane ze zbliżającym się powszechnym spisem ludności w Polsce.

 

Am Samstag (19.02.2011) fand ein Berichtserstattungs- und Wahltreffen des DFK Kotschanowitz statt. Der Vorsitzende des Kotschanowitzer Kreises – Rudolf Gerlic – berichtete über das vergangene Jahr und stellte den Arbeitsplan für 2011 vor. Die anwesenden DFK-Mitglieder erteilten dem Vorsitzenden und dem Vorstand das Absolutorium und wählten die Leitung der Kotschanowitzer Minderheit für die kommenden vier Jahre. Vorsitzender wurde erneut Rudolf Gerlic, in den Vorstand wurden gewählt: Rozalia Czyrna, Regina Lorek, Wioleta Woźny, Ginter Biskup, Waldemar Drajok und Joachim Poloczek. Die Revisionskommission bilden: Helena Brzózka, Otylia Skoczylas und Gerlinda Wiecha. Gäste des Treffens waren der Vorsitzende des Verbands der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) – Herr Bernard Gaida und Vorstandsmitglied der SKGD – Frau Ewelina Brol. In seiner Rede stellte Herr Gaida, aus Sicht der Deutschen Minderheit, wichtige Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der bevorstehenden Volkszählung in Polen stehen.