Extra kasa na sport

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice odnotowało na swoim koncie miły sukces oraz okrągłe 5000 zł. W ramach realizacji zadania publicznego pn. “Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji”, nasze chocianowickie Stowarzyszenie wystąpiło do władz Gminy Lasowice Wielkie z wnioskiem o dotację ze środków publicznych, na organizację turniejów i rozgrywek sportowych dla społeczności wiejskiej. Uzyskane pieniądze mają być przeznaczone na organizację zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych. Motorem działań zachęcających naszych mieszkańców do czynnej rekreacji i sportu jest vice szef Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Chocianowice – Pan Herbert Wyrwich. Wspólnie z liczną grupą społeczników i pasjonatów zorganizował wiele lokalnych imprez sportowych, o czym często w tym miejscu informujemy. W galerii zdjęć naszej witryny można znaleźć fotograficzny zapis z przeprowadzonych zawodów.
Złożony wniosek wziął udział w konkursie i w efekcie dokonanego podziału, Chocianowice otrzymały równe 5000 zł.
Stowarzyszeniu gratulujemy i życzymy podobnych, a może i większych, sukcesów w przyszłości.
Przeznaczenie uzyskanych środków przedstawia poniższe zestawienie:

2008kasa_sport