Zapowiadany remont kościelnej wieży właśnie się rozpoczął

Nasz parafialny kościół w Chocianowicach ma już ponad 60 lat i przez ten czas doczekał się już kilku większych i mniejszych remontów.  Jak każda budowla, podlega procesom starzenia i zużycia. Aby mógł nadal służyć parafialnej wspólnocie trzeba o niego stale dbać i na bieżąco remontować. Przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku inspekcja stanu technicznego wieży kościoła wykazała fatalny stan żelbetowych filarków podtrzymujących hełm wieży. Na zdjęciach można zobaczyć jakie szkody poczyniły czas i warunki atmosferyczne. Nie widoczne z poziomu terenu spękania i ubytki to poważny problem dla konstrukcji i nie można zwlekać z koniecznymi naprawami.  Dlatego już na początku tego roku, korzystając z dobrej pogody, przystąpiono do remontu nadwątlonej konstrukcji.  Posiadająca duże doświadczenie w wykonywaniu renowacji budynków firma STANWIT z Chocianowic, ustawiła rusztowania i przystąpiła do pracy.  Ze względu na znaczną wysokość jest to trudne zadanie, wymagające szczególnych zabezpieczeń i dużej fachowości. Remont ma przywrócić należyty stan konstrukcji filarków i zabezpieczyć je na kolejnych kilkadziesiąt lat.  Przy tej okazji zostanie też wykonana nowa podsufitka pod hełmem wieży, a także pomalowane zostaną lamele osłaniające pionowe szczeliny na wysokości dzwonów.  Ustawione rusztowanie dało też okazję do zmierzenia wysokości wieży, która ma łącznie ok. 32 m (z krzyżem), a także wykonania zdjęć naszej wioski wokół kościoła. Na zbliżeniu można nawet zauważyć wieżę kościoła pw. Bożego Ciała w Oleśnie.  Na zdjęciach widać też kolejne wyzwania remontowe na dachu kościoła, dlatego rada parafialna prosi o datki na fundusz remontowy, z którego finansowane są konieczne prace. Najbliższa zbiórka na remont dachu kościoła zostanie przeprowadzona w sobotę i niedzielę, bezpośrednio po odprawionych mszach świętych.  Wpłat można też dokonywać na konto bankowe parafii w Banku Spółdzielczym Namysłów, nr rachunku 35 8890 1053 0000 0518 2007 0001 z dopiskiem „na remont dachu”

(wd)